ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MỚI

I. Thể lệ chương trình “NHẬP CÀNG NHIỀU – GIẢM CÀNG NHIỀU”

1. Áp dụng cho khách hàng mới với đơn hàng đạt mức tối thiểu từ 85,000,000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng).

2. Các mức chiết khấu của chương trình chỉ áp dụng trong vòng 4 tháng kể từ khi khách hàng phát sinh đơn hàng đầu tiên với Ninja Direct.

3. Mức chiết khấu cụ thể (cho phí vận chuyển và tỷ giá) sẽ được điều chỉnh tùy thuộc giá trị đơn hàng và thời điểm đặt hàng với Ninja Direct.

4. Trong trường hợp trong một tháng khách hàng đặt nhiều hơn một đơn hàng, mức chiết khấu được áp dụng cho từng đơn hàng sẽ tùy vào giá trị của đơn hàng đó.

5. Các mức chiết khấu theo điều kiện như bảng bên dưới:

Bảng giá chiết khấu
Bảng giá chiết khấu

II. Quy định và chính sách chương trình

1. Thời gian diễn ra chương trình: từ 00h00 ngày 24/12/2021;

2. Khách hàng phải đặt và thanh toán đầy đủ tiền cọc cho đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình quy định ở điều II, mục 1;

3. Chương trình này chỉ áp dụng cho dịch vụ Mua hộ (Buy for You) và Tư vấn nguồn hàng (Find for you);

4. “Giá trị đơn hàng” được hiểu là giá trị bằng tiền VND của hàng hóa mua hộ tính theo tỷ giá CNY/VND của Ninja Direct và không kể phí mua hộ;

5. “Phí vận chuyển quốc tế”: Là phí vận chuyển đơn hàng của khách hàng từ tổng kho của Ninja Direct tại Trung Quốc về tổng kho tại Việt Nam (Hà Nội);

6. “Tỷ giá”: Là tỷ giá trao đổi ngoại tệ giữa tiền Trung Quốc (CNY) và tiền Việt Nam (VND) Việt Nam đồng;

7. Nếu giá trị đơn hàng không đạt mức giá trị tối thiểu như khung chương trình ở mục I, phí vận chuyển quốc tế và tỷ giá sẽ tính theo đúng đơn giá mà NVKD đã thỏa thuận với khách hàng;

8. Chiết khấu trong chương trình này không được áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình khuyến mãi, chiết khấu nào khác của Ninja Direct cùng thời kỳ;

9. Ninja Direct có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc từ chối áp dụng chương trình tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ khách hàng nào mà không buộc phải thông báo trước hoặc có sự đồng ý của khách hàng.

10. Các thuật ngữ và định nghĩa khác không được đề cập ở chính sách này nhưng được sử dụng trong quá trình giao dịch giữa Ninja Direct và khách hàng được hiểu theo các quy định cụ thể trong các văn bản pháp lý ký kết giữa Ninja Direct và khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: báo giá, hóa đơn chiếu lệ (OS), hóa đơn tài chính (SOC) và hợp đồng Mua hộ.

11. Trong mọi trường hợp có tranh chấp về chính sách chiết khấu, quyết định của Ninja Direct là quyết định cuối cùng. Nếu khách hàng không đồng ý với mức chiết khấu, khách hàng có quyền hủy đơn hàng khi và chỉ khi Ninja Direct chưa tiến hành mua hàng với nhà cung cấp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin và nhân viên kinh doanh chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

ĐĂNG KÝ NGAY