Nhập hàng Trung – Hoàn tiền mặt lên đến 2 triệu đồng

Nhập hàng Trung, hoàn tiền mặt
Nhập hàng taobao, 1688, Tmall được hoàn tiền mặt

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Đối tượng: Khách hàng mới lên đơn hàng thành công với Ninja Direct từ ngày 24/5/2023 đến 30/6/2023.
Phạm vi áp dụng: Đơn hàng BFY, FFY

II. Nội dung chương trình:

Hoàn tiền 1% giá trị đơn hàng đối với đơn hàng từ 50 triệu VNĐ. Tối đa 2 triệu VNĐ.

III. Điều kiện áp dụng

Thời gian áp dụng: Từ 24/05/2023 – 30/06/2023
Đơn hàng phải được tạo từ sau ngày ban hành chương trình (24/5/2023).
Đơn hàng được hoàn tiền khi hoàn thành. 
Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng 1 lần trong suốt chương trình.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin và nhân viên kinh doanh chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

ĐĂNG KÝ NGAY