Hướng dẫn đặt cọc và thanh toán đơn hàng tại Ninja Direct

Tổng quan các bước

I. Xác nhận SOC:

Sau khi đặt hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận đặt hàng thành công (SOC) thông qua email hoặc trực tiếp đăng nhập vào website Ninja Direct để xem thông tin chi tiết đơn hàng.

Nhấn vào nút “Xem hóa đơn SOC” để mở trang đăng nhập.

SOC có giá trị trong vòng 7 ngày tính từ ngày được gửi đi, ngày có hiệu lực sẽ được thể hiện trong email. Nếu khách hàng không xác nhận SOC trong vòng 7 ngày, đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

Nếu khách hàng đồng ý với những thông tin trong SOC, hãy bấm “ĐỒNG Ý”,  một thông báo sẽ được gửi qua email có nội dung: “SOC được chấp nhận”. Thông báo này sẽ bao gồm số tiền đặt cọc phải trả và ngày đến hạn thanh toán. Khách hàng sẽ tiến hành đến bước thanh toán.

Nếu khách hàng không đồng ý với những thông tin trong SOC, vui lòng liên hệ với nhân viên Ninja Direct để được hướng dẫn, hoặc bấm “TỪ CHỐI”, đơn đặt hàng sẽ bị hủy, một thông báo sẽ được gửi thông qua email để xác nhận có nội dung: “SOC bị từ chối”.

II. Hướng dẫn đặt cọc và thanh toán đơn hàng:

1/ Đối với đơn đã thanh toán 100%: khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng như trên SOC đã được xác nhận.

2/ Đối với đơn thanh toán P4D (30%, 50%, 70%): khách hàng cọc trước 30-50-70%, giá trị đơn hàng như trên SOC đã xác nhận. Thời hạn thanh toán chi phí còn lại là 7 ngày, hoặc đơn hàng về tới Kho Hà Nội là hạn chót thanh toán để lấy hàng. 

3/ Đối với đơn thanh toán Paylater: đặt cọc 50% giá trị hàng hóa, công nợ 30-60 ngày kể từ ngày đặt hàng. Những khách hàng sau 3 tháng dùng P4D có thể chuyển sang Paylater.

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

NINJA DIRECT – NINJA VAN SINGAPORE

Tên ngân hàng: TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Tên tài khoản: Công ty TNHH Nin Sing Logistics

Số tài khoản: 19130239614101

Nội dung chuyển khoản:

Đối với thanh toán lần đầu (áp dụng cho đơn đặt cọc lần thứ 1, đơn thanh toán Paylater, hoặc đơn thanh toán 100%), nội dung chuyển khoản sẽ bao gồm: “PO-” + 5 số cuối mã đơn hàng/số PO
Ví dụ: mã đơn hàng/số PO: BFY-CN-VN-20220408-24743, nội dung chuyển khoản sẽ là: PO-24743

Thông tin chuyển khoản

Đối với thanh toán tiền hàng còn lại (áp dụng cho đơn đặt cọc lần thứ 2 trở đi), nội dung chuyển khoản sẽ bao gồm: “SOC-” + 5 số cuối mã đơn hàng.
Ví dụ: mã đơn hàng/số PO: BFY-CN-VN-20220408-24743, nội dung chuyển khoản sẽ là: SOC-24743

Nội dung giao dịch

Đối với thanh toán tiền vận chuyển, nội dung chuyển khoản sẽ là: “LFI-” + 5 số cuối mã đơn hàng/số PO
Ví dụ: mã đơn hàng/Số PO: BFY-CN-VN-20220408-24743, nội dung chuyển khoản sẽ là: LFI-24743

Nội dung chuyển khoản

Lưu ý:

– Khách hàng cần thanh toán chính xác, đúng và đủ số tiền theo SOC đã thông báo, tránh để tình trạng thanh toán thiếu, đơn hàng sẽ bị giữ lại, kéo dài thời gian giải quyết đơn hàng.

– Đơn hàng sẽ tự động hủy sau 7 ngày, cho dù khách hàng đã thanh toán tiền nhưng quên xác nhận SOC.

– Chụp màn hình chi tiết giao dịch và gửi cho nhân viên Sales của Ninja Direct để xác nhận đã thanh toán thành công.

Một số lưu ý về: 

– Thời gian thanh toán: ngay khi nhận được SOC, khách hàng sẽ thanh toán để Ninja Direct có thể nhanh chóng xử lý và thanh toán cho Nhà cung cấp, tránh trường hợp bị kéo dài thời gian thanh toán (thời hạn 7 ngày kể từ ngày SOC được tạo), hoặc thanh toán thiếu dẫn đến việc thời gian xử lý đơn hàng chậm trễ.

– Thời gian ước lượng để Ninja Direct thanh toán tiền cho Nhà cung cấp tính từ ngày khách hàng thanh toán cho Ninja Direct (giả định đơn không gặp vấn đề hoặc không cần xác minh thông tin nhiều) là khoảng 02-03 ngày làm việc.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin và nhân viên kinh doanh chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

ĐĂNG KÝ NGAY