Hàng về trễ – Ninja Direct hoàn tiền

Hàng về trễ - Ninja Direct hoàn tiền

Định nghĩa hàng về trễ:

– Đơn hàng sử dụng tuyến vận chuyển thông thường: Thời gian cam kết dựa trên trung bình thời gian vận chuyển hiện tại (15 ngày) + 21 ngày. Tương đương, nếu hàng về từ ngày 37 trở đi sẽ tiến hành hoàn tiền như chính sách.

– Đơn hàng sử dụng tuyến vận chuyển đặc biệt / nguyên container: Thời gian vận chuyển cam kết dựa trên thời gian dự kiến của đơn hàng đó + 21 ngày. Ví dụ thời gian dự kiến của đơn hàng là 10 ngày, nếu hàng về từ ngày 32 trở đi sẽ tiến hành hoàn tiền như chính sách.

Phạm vi cam kết:

Đối với tuyến vận chuyển thông thường: Thời gian vận chuyển từ kho Ninja Direct Trung Quốc đến kho Ninja Direct Việt Nam.

Đối với tuyến vận chuyển đặc biệt/nguyên container: Thời gian vận chuyển từ điểm chỉ định nhận hàng đến địa điểm giao hàng chỉ định.

Điều khoản và điều kiện:

1. Thời gian diễn ra chương trình: từ 00h00’ ngày 14/11/2022 – 30/11/2022;

2. Chỉ áp dụng đối với những khách hàng nhận được email thông báo chương trình;

3. Khách hàng phải đặt và thanh toán đầy đủ tiền cọc cho đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình quy định ở điều 1;

4. Chương trình này chỉ áp dụng cho dịch vụ Mua hộ (Buy for You) và Tư vấn nguồn hàng (Find for you);

5. “Giá trị đơn hàng” được hiểu là giá trị bằng tiền VND của hàng hóa mua hộ tính theo tỷ giá CNY/VND của Ninja Direct và không kể phí mua hộ;

6. “Tiền hoàn khi hàng về trễ” : Tiền hoàn sẽ được cấn trừ vào hoá đơn vận chuyển của duy nhất 1 đơn hàng sau đó (do khách hàng chỉ định) và đảm bảo trước 28/2/2023.

7. Ninja Direct có quyền thay đổi, tạm ngừng chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải thông báo trước hoặc có sự đồng ý của khách hàng;

8. Các thuật ngữ và định nghĩa khác không được đề cập ở chính sách này nhưng được sử dụng trong quá trình giao dịch giữa Ninja Direct và khách hàng được hiểu theo các quy định cụ thể trong các văn bản pháp lý ký kết giữa Ninja Direct và khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: báo giá, hóa đơn chiếu lệ (OS), hóa đơn tài chính (SOC) và hợp đồng Mua hộ;

9. Trong mọi trường hợp có tranh chấp về chính sách chiết khấu, quyết định của Ninja Direct là quyết định cuối cùng. Nếu khách hàng không đồng ý với mức chiết khấu, khách hàng có quyền hủy đơn hàng khi và chỉ khi Ninja Direct chưa tiến hành mua hàng với nhà cung cấp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin và nhân viên kinh doanh chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

ĐĂNG KÝ NGAY