Điều khoản & Chính sách giải quyết khiếu nại

A. Chính sách bồi thường

I.    Lỗi từ nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển thứ ba

Ninja Direct sẽ hỗ trợ khách hàng khiếu nại đến Nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển thứ ba và chỉ tiến hành bồi thường cho khách hàng khi Nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển thứ ba đồng ý bồi hoàn. Mức bồi hoàn sẽ không cao hơn mức bồi hoàn từ phía Nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển thứ ba.

Nhà cung cấp

II.   Lỗi từ Ninja Direct

1. Thất lạc hàng hóa
– Ninja Direct sẽ bồi thường 100% giá trị tiền hàng, đối với khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm đếm hàng hóa của Ninja Direct; khách hàng mua bảo hiểm cho đơn hàng bị thất lạc.
– Bồi thường từ 2 đến 4 lần phí vận chuyển hoặc tối đa 1,000,000 VND/kiện hàng: Áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Tìm nguồn hàng, Mua hộ.

2. Hàng hóa hư hỏng
– Bồi thường tối đa 100% giá trị sản phẩm: Trường hợp sản phẩm hư hỏng không thể kinh doanh hoặc sử dụng,.. Ninja Direct sẽ bồi thường tối đa 100% giá trị sản phẩm cho khách hàng.
– Bồi thường theo phần trăm giá trị hư hỏng: Ninja Direct sẽ đánh giá mức độ hư hỏng của sản phẩm thông qua hình ảnh, đoạn phim do khách hàng cung cấp, từ đó bồi thường theo phần trăm giá trị sản phẩm hư hỏng và mức độ lỗi của Ninja Direct, thông tin mà Ninja Direct thẩm định về loại hàng hóa trên thị trường (trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin về đơn hàng, giá trị sản phẩm..).

3. Chênh lệch trọng lượng
Ninja Direct sẽ bồi thường phí vận chuyển cho số cân chênh lệch nếu thỏa các điều kiện sau:
– Tổng khối lượng chênh lệch lớn hơn 10%. Không tiếp nhận khiếu nại nếu tổng khối lượng chênh lệch khiếu nại bé hơn 10%.
– Khối lượng chênh lệch chấp nhận là 1 kg/1 kiện hàng.
– Khách hàng cung cấp bằng chứng đầy đủ, hợp lý thể hiện được có sự chênh lệch số cân.

4. Sai sản phẩm
– Bồi thường tối đa 100% giá trị sản phẩm sai mẫu hoặc bồi thường một phần nếu khách hàng sử dụng các dịch vụ Tìm nguồn hàng, Mua hộ của Ninja Direct hoặc bồi thường một phần dựa trên thương lượng với khách hàng.

Lưu ý: 
– Không tiếp nhận khiếu nại sai mẫu cho các đơn hàng sử dụng dịch vụ Vận chuyển hộ.
– Ninja Direct không chịu trách nhiệm nếu các vấn đề là từ các nhà cung cấp được chỉ định (mô tả sai lệch, mã màu sai).
– Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của sản phẩm nếu đơn đặt hàng chỉ do Khách hàng và Nhà cung cấp trực tiếp thỏa thuận, sắp xếp…

Lưu ý

B. Các lưu ý cần thiết

– Các trường hợp gửi khiếu nại sau thời gian quy định hoặc cung cấp không đủ thông tin khiếu nại cần cung cấp, Ninja Direct có quyền từ chối xử lý khiếu nại. 
– Thu hồi toàn bộ sản phẩm hư hỏng trong trường hợp Ninja Direct bồi thường tối đa 100% giá trị sản phẩm cho khách hàng.
– Không bồi hoàn mất hàng cho các trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như động đất, bão lụt, hỏa hoạn chiến tranh, dịch bệnh và thay đổi trong chính sách, pháp luật hoặc các sự kiện khách quan khác theo quy định của pháp luật vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của Ninja Direct hoặc không do lỗi của Ninja Direct mặc dù Ninja Direct đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép để ngăn ngừa và khắc phục thiệt hại.
– Không bồi hoàn đối với những kiện hàng, sản phẩm bị tịch thu bởi các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc Việt Nam.
– Không tiếp nhận khiếu nại nếu xảy ra mất mát đối với hàng hóa lưu tại kho Ninja Direct quá 7 ngày do khách hàng chậm trễ trong việc thanh toán các hóa đơn hoặc giao hàng cho khách đến lần thứ ba nhưng không được.
– Không tiếp nhận khiếu nại đối với các sản phẩm thiết bị điện tử có vấn đề liên quan đến chức năng, chi tiết các bộ phận, bảo hành và chất lượng sản phẩm,.. chỉ tiếp nhận khiếu nại nứt, vỡ sản phẩm; thực phẩm vấn đề liên quan đến hạn sử dụng; hàng hóa dễ vỡ, dễ hư hỏng đã được cảnh báo tới khách hàng trước khi lên đơn,… những vấn đề phát sinh thuộc trách nhiệm của Nhà cung cấp.
– Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa được bán bởi đại lý hoặc thương hiệu.
– Việc đổi trả hàng sẽ phát sinh nhiều rủi ro và chi phí, Ninja Direct không khuyến khích khách hàng xử lý khiếu nại theo phương án đổi, trả hàng. 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin và nhân viên kinh doanh chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

ĐĂNG KÝ NGAY