Tỷ giá: 1¥ = 3,627

Hotline: 1900 886 877 (nhánh số 3 gặp Ninja Direct) - Nhấn phím 3 để gặp bộ phận khiếu nại (Lưu ý: đây là kênh tiếp nhận thông tin, không phải kênh chính thức xử lý khiếu nại)

Email: vn-cskh@ninjadirect.com